چاق ميشم٬چله ميشم٬بعد ميام تو منو بخور!

يکی بود٬ يکی نبود.در زمانهای جديد پيرزن هشتاد ساله ای بود به نام خاله پيرزن.خاله پيرزن زن تنها و غمگينی بود02.gifکه هيچ کسی به اون توجه نمی نمود و به علت کمبود محبت٬دچار سرخوردگی عاطفی شده بود.خاله پيرزن که در خيابان های پايين شهر زندگی می کرد از بس ظهرها آبدوغ خيار و شب ها اشکنه می خورد٬خيلی لاغر و نحيف شده بود.هر روز به مزخرفی روز قبل می گذشت تا اينکه خاله پيرزن تصميم گرفت چند روزی در خانه يکی يکدانه دخترش که موفق شده بود خودش را به يک جوان پولدار در خيابان بالا شهر بيندازد٬ خراب شود.

                                                                     خاله پيرزن و روباه مکار

                                                                       

خاله پيرزن سرمه ای به چشم هايش زد05.gif و سرخابی به گونه هايش کشيد08.gif و راه افتاد.رفت و رفت و رفت تا رسيد به ميدان ونک.خاله پيرزن که از بس در اين مدت به او بی توجهی شده بود کمبود محبتش عود نمود٬پس سر از پا نشناخت٬ خاله پيرزن چند دقيقه ای صبر نموند تا روباه سراغ او بيايد25.gif٬اما خبری نشد٬در نتيجه او معتقد بود در مسائل مهم٬ من و تويی زياد اهميت ندارد٬به طرف روباه رفت و گفت :((سلام آقا روباهه)) آقای روباه که به هيچ وجه با اصول معاشرت با خانم های محترم آشنايی نداشت٬با لحن زننده ای جواب داد:((چيه پيرزن چی کار داری؟)) خاله پيرزن بعد از اين که سعی نمود خودش را به نشنيدن بزند سريع رفت سر اصل موضوع و گفت :((اگه ممکنه منو يه لقمه چربم کن!))

روباه بی تربيت با لحن تمسخر آميزی گفت:((برای چی بايد اين کار را بکنم؟)) خاله پيرزن جواب داد:((برای اين که تو در تمام قصه ها اين کار را می کنی.))

آقا روباه که دوست نداشت بيشتر از اين وسط ميدان تابلو شود٬گفت:((ما روباه ها زرنگ تر از آنيم که به خاطر يه پيرزن خودمان را به دردسر بيندازيم. من حوصله ندارم از فردا انجمن های حمايت از حقوق زنان٬ماجرای تعدد زوجات را ول نمايند و به من گير بدهند.)) خاله پيرزن که ديگه هيچ اميدی نداشت٬گفت((پس من ميروم٬چاق ميشم٬چله ميشم٬بعد می آيم تو منو بخور.))

آقا روباه گفت:((برو خدا روزی ات را جای ديگری بدهد مادر)) و از آنجا دور شد.

                                                             خاله پيرزن و گرگ خون آشام

خاله پيرزن با بغضی در گلو٬17.gifسرخورده و نالان رفت تا رسيد به .........................

                                                                                               و اين قصه ادامه دارد...

/ 51 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ماهان

سلام ... خوبی؟ خاله جونم...راستی چقدر وبت قشنگ شده ها....

HADI

در دياری که در آن نيست کسی يار کسی...کاش يا رب که نيفتد به کسی کار کسی...وای سارا نميدونی چقدر دلم گرفته..(گريه)

sanaz

سهمه من از بوسه باد چی بگم ای دادو بيداد.....دوست دارم تا ابد تا ته دنيا

بهاره

سلام خاله سارا کم پيدا هستيد منتظر بقيه داستانتون هستم از آسماني تنگ، از دريايي خشن/ يادت ستاره باران مي‌آيد/ واداركنان روحم را به نيمه بازشدن/ دوستت دارم و اين كلمات پاسخ مي‌دهند / به باد زمستان در اين شب/ چقدر دوري و چقدر نزديك هم/ زنده در من اي تو زندگي‌ام/ قلب از تنهايي مي‌ترسد. منتظر حضور سبزت هستم

ماهان

سلام...آپ شده بود؟ همون قبليه بود ها....

دومان

سلام خاله جون اللهی بميرم که چشم انتظارم بودی من فکر می کردم نمی خوای سر به تنم باشه از اين به بعد هر روز می يام پيشت از قديم گفتن خونه ی خاله يه صفای ديگه ای داره (بازم بهم رو دادی).خاله خوبی دلم برات تا ته دنيا تنگيده بود .داستانت بامزه بود دنبالشو زودی بنويس که حسابی هوای بچگی ها زده به سر مون.ما دنيا ها مخلصتيم خاله ی ناناز خودم.

دومان

دنتااتقل ردتافقث ثقاز صعاق........يعنی خاله ببين شاگردت چه حافظه ی خوبی داره .........اوا خاله غلط کردم دوباره قهر نکنی ماه به ماه سر نزنی .اصلا خودم دستمو شکوندم تا يادم باشه نبايد باهوش و بااستعداد باشم ..........يه چيز ديگه خاله ميميرم برات.

دادا

خاله جون.... قصه درخواستی هم ميگيد؟...........من آپم...