سکوت ملال ها !
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦  

 

gha3dak

 

بسیار وقت ها

با یکدیگر از غم و شادی خویش سخن ساز می کنیم

اما در همه چیزی رازی نیست

گاه به سخن گفتن از زخم ها نیازی نیست

سکوت ملال ها

از راز ما

سخن تواند گفت .


کلمات کلیدی: