چشمـــــــــــــات
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳  

   اين عيد چه رسميه !!!

                                                 که حتی شنيدن صدای پاش

                                            زمزمه بارون و بوی طـراوت

                                    و گفتن : (( سال نو مبارک ))

   وسوسه ی دل انگيز ايستادن زير اون بارون !!! 

        پس بازم با شوقی کودکانه ميگم :

                                                            (( سال نـــــو مـــــــبارک ))

 

  

                          امشب از نگات می خوام به حس بودن برسم

                  می خوام از سکوت شب به اوج خوندن برسم

                  می خوام از شعر چشــات دوباره فالــی بگيرم

                  می خوام از کــــــــلام تــو دوباره حالـی بگيرم

                  می خوام از سرخی لبهات غـم و  آتيــش بزنم

                  ريشــــــــــه غربـتم و با دســـتای تـو بکـــــنم

                  می خوام عکس عشــق و تو آينه قلــبت ببينم

                  می خوام از شــوق نگاهت سر راهت بشـينم

                  رودی از زلال قلبـــت به کوير تشنهء دل بکشم

                  خط ابـروت و روی هر چی که مشـــکل بکشم

                  می خوام امشـب دل و  تو آســـمون تو پر بدم

                  نغمه عشـــــقم و با حنجره تــو ســـــــــر بدم

                  می خوام امــشب تـــو چشــــــــات طلوع کنم

                  می خوام امــشب بـــا چشـــــــات شروع کنم

 

                                  

   

           

  

                        

                                                                                              

 

                                   


کلمات کلیدی: