ترانه روزهای من !!!
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥  

اولين روز ديدار و صدا

يادت هست

خواب هايم را خواب کردم

و چشم به ساعت و تلفن دوختم

نگو که تو بی خيال از بازگشتن خاطره هايی

نگو که نمی دانی مسافر سطر سطر سروده های منی

من هنوز هم سر حرفايم هستم                                                 

تو هم قول بده از فردا

پا به پای ترانه هايم بيايی

پس قرارمان به همان لحظه زلال يادگار

دنگ دنگ ساعت

هشت بار٬

زنگ تلفن

و صدای تو

دلنشين ترين ترانه روزهای من ....!


کلمات کلیدی: