اصل مطلب
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ دی ۱۳۸٤  

خب اصل مطلب چی می تونه باشه جز سلامتی و خوشی؟

درسته که گاهی اوقات آدم دلش می خواد سرشو بکوبه به ديوار!!! از زمين و زمون خسته ميشه...انگار عالم و آدم دست به دست هم می دن که اتفاقاتی بيفته تا يه نفر کلافه بشه....ديگه ببره...ديگه بترکه و نتونه طاقت بياره....اما پژوهشگران ( ! ) ثابت کردن که هميشه اينجور مواقع بايد تحمل کرد...بايد مثل دقيقه ۸۹ يه بازی فوتبال که به نفع توئه٬ حسابی وقت تلف کنی...بايد يه جوری اون روز رو بگذرونی...مواظب باش تو اون حالت با کمتر کسی حرف بزنی...مواظب باش تصميم نگيری!!!!

شب راحت بخواب....صبح که بيدار شدی ميبينی که پاهات يه جور ديگه راه می رن...چشمات يه جور ديگه می بينن...زبونت يه جور ديگه می چرخه.

راســــــــــــــــــتی بالــــــــــــــــــــــشت هــــــــــــــــــــنوز از گــــــــــــــــريه خــــــــــــيسه؟

                                                      

 آپديت بعدی قاصدک ۲۴ دی ....اولين سال تولد قاصدک .... می بينمتون                                    


کلمات کلیدی: