هيچ کس نمی تونه!
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤  

هيچ کس نمی تونه جلوی اومدن خورشيد رو بگيره يا مانع چرخيدن زمين بشه يا جای ستاره ها رو با هم عوض کنه!

هيچ کس نمی تونه درخت ها رو گول بزنه و شکوفه دادن رو از يادشون ببره!

هيچ کس نمی تونه آبی دريا رو عوض کنه يا تصميم بگيره که جنگل ديگه سبز نباشه!

اجازه دونه ها دست کسی نيست٬ اجازه سبز شدن!

هيچ کس نمی تونه به باد ها دستور بده که نوزند يا ابرها رو محکوم کنه که نبارند!

هيچ کس نمی تونه همه آسمون رو برای خودش برداره!

برای اينکه آسمون مال تو هم هست...با هر چند تا ستاره که دوست داشته باشی٬ با هر چقدر آبی....با هر چقدر روز!

هيچ کس نمی تونه دستش رو روی خورشيد بذاره و رابطه اش رو با تو قطع کنه يا نوری رو که سهم توست ازت بگيره!

هيچ کس نمی تونه روز رو مجبور کنه که کمتر بمونه يا شب رو وادار کنه که زودتر بره...هيچ کس نمی تونه شنبه ای رو جای يکشنبه ای بذاره يا اومدن سه شنبه ای رو جلو بندازه!

هيچ کس نمی تونه فصل ها رو با هم جا به جا کنه٬ تقويم ها رو به هم بريزه يا حتی ثانيه ای رو پس و پيش کنه٬ چون ثانيه ها و روزها و فصل ها به حرف هيچ کس گوش نمی دن....به حرف هيچ کس جز او!

حقيقتش رو که بخوای اونها که فکر می کنن زورشون خيلی زياده اشتباه می کنن اونها يادشون رفته که ضعيفند...يادشون رفته که کوچيکند....قدرت فقط برای اونه اصلا مال اونه ...اما يه کمی از اون همه قدرت رو بين ما تقسيم کرده....يه کمی فقط يه کمی رو!

اجازه دادن...عوض شدن....تصميم گرفتن....توانستن....دادن و گرفتن.....به همه شدن ها و بودن ها....فقط دست اونه....فقط دست اون...اما تو می تونی دستت رو توی دستش بذاری و خوشحال باشی٬ چون هيچ کس نمی تونه دست تو رو از دست خدا جدا کنه... هيچ کس نمی تونه خدا رو از تو بگيره...خــــــــــــــــدا بــــــــــرای تـــــــــــــوست.

 

 

دوستان عزيزم جهت مطلع شدن از به روز شدن قاصدک در خبرنامه عضو شويد.

با تشکر : خـــــــــــــاله ســـــــــــــــارا


کلمات کلیدی: